Plataforma per la llengua
Jocs i joguines

La resposta correcte

Tipus:
App
Edat:
Totes les edats
Botigues on es ven:
Botiga a internet
Què inclou en català:
tot el joc

 És un joc en català de preguntes mab 4 opcions com a resposta. Pots utilitzar 3 comodins (passar, 50% o trucar) té com a objectiu fer la puntuació tant alta com es pugui.