Jocs i joguines

Tangram colors

Tipus:
Joc de taula
Edat:
3 a 6 anys
Fabricant:
Can Cels
Què inclou en català:
Embolcall
Preu orientatiu:

 El tangram és un joc xinès molt antic, que consisteix a formar siluetes de figures amb la totalitat d'una sèrie de peces donades. Les figures formades han de fer servir totes les peces sense encavalcar-les ni sobreposar-les.