Plataforma per la llengua

Per què aquest web?

Perquè a través del joc els infants es relacionen i coneixen tot allò que els envolta. En el joc la llengua és el vehicle que ens porta a conèixer el medi social del país on vivim. És per això que també pensem que hi ha d’haver més jocs vinculats al nostre àmbit lingüístic i que ens ensenyin les nostres tradicions, la geografia, el medi natural, etc.

Però, des d’un punt de vista educatiu, considerem tan important la llengua en què es desenvolupa el joc com els valors i coneixements que s’hi transmeten. Per això creiem que el fet de poder jugar en català és una eina d’acollida per als nouvinguts.

Tot i que en els darrers anys el mercat del joc en català ha millorat, encara es fa difícil de trobar en la nostra llengua instruccions de jocs de sobretaula o joguines i videojocs que l’incloguin, entre d’altres.

Per tot plegat la comissió treballa per a aconseguir millorar aquest sector.