Plataforma per la llengua

Què diu la llei?

Segons s’estableix al punt b de l’article 128.1 de la Llei 22/2010 del Codi de consum aprovada pel Parlament de Catalunya el 20 de juliol de 2010, l’etiquetatge dels productes posats a disposició de les persones consumidores s’ha de redactar en català en allò relatiu a les informacions, advertències de seguretat, precaucions, instruccions de funcionament, etc. que, d’acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas, tingui caràcter obligatori. Això inclou molt especialment tota aquella informació obligatòria que sigui determinant per a la protecció de la salut o la seguretat de les persones consumidores. (p. ex. les advertències d’una joguina per garantir la seguretat dels nens i nenes). (...).