3r Concurs Curs 2016/2017

Quinto de paraules

Localitat:
Aiguafreda
Escola:
Escola La Muntanya
Aula:

Aconseguir poer tapar , amb guixes, les 15 paraules de la graella, a mesura que "el lloro" les va cantant.