3r Concurs Curs 2016/2017

Grafies & Co.

Localitat:
Sabadell
Escola:
Escola Sagrada Famíla
Aula:
6è B

L'objectiu és arribar a la meta amb la major quantitat de diners.