3r Concurs Curs 2016/2017

Vocat

Localitat:
Sant Sadurní d'Anoia
Escola:
Escola Vedruna
Aula:

Cal contestar el major nombre de preguntes relacionades amb l'ortografia, gramàtica i lèxic de la llengua catalana i arribar a la casella final.