3r Concurs Curs 2016/2017

Catner

Localitat:
Barcelona
Escola:
Escola Sant Martí
Aula:

Aconseguir el màxim de puntuació tot endevinant frases fetes, dites i expressions.