3r Concurs Curs 2016/2017

Paraules destructores

Localitat:
Vilanova i la Geltrú
Escola:
Escola El Cim
Aula:

Aconseguir destruir la base enemiga abans que destrueixin la teva.