3r Concurs Curs 2016/2017

Què en saps?

Localitat:
Santa Coloma de Gramenet
Escola:
Col·legi Singuerlin
Aula:

Practiquem el lletrejar, els sinònims i antònims, metàfores i comparacions, i definicions.