3r Concurs Curs 2016/2017

Sílabes al vol, bingo català

Localitat:
Sant Just Desvern
Escola:
La Miranda The Global Quality School
Aula:
5è B

Identificar les sílabes a través de paraules dictades