3r Concurs Curs 2016/2017

Fent camí per Catalunya

Localitat:
Girona
Escola:
Escola Joan Bruguera
Aula:

Contestar correctament les preguntes i obtenir el màxim de punts possibles.