7è Concurs Tísner 2021/2022

La Draga parla català

Localitat:
Terrassa
Escola:
Escola Sant Llorenç del Munt
Aula:
Aula d'acollida 5è i 6è