Fabricants

Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge

Adreça postal:
Carrer d'Aragó, 244-248
Població:
Barcelona
Comarca:
Barcelonès
Telèfon:
93 214 70 00
Adreça electrònica:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=13&set-locale=ca_ES&topicLevel1.id=1312
Web:
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient