Jocs i joguines

Geografia amb en Pipo

Tipus:
Jocs multimèdia
Edat:
6 a 12 anys
Fabricant:
Cibal Multimèdia
Què inclou en català:
Tot el joc

 Geografia amb en Pipo va dirigit principalment a nens de  4 fins a 12 anys, no

obstant aquest producte es pot utilitzar en altres edats, depenent de les necessitats i

capacitats de cadascú.

Està dissenyat per a que els nens aprenguin els continguts de l’àrea de geografia de

manera intuïtiva i divertida. Les principals àrees que es treballen són: interpretació

de mapes, els continents i països, els fusos horaris… a més d’orientar-se en l’espai o

saber utilitzar la brúixola; tot això amb múltiples exercicis que comencen essent

molt senzills en el nivell 1 i que es van complicant en els nivells més alts.

El programa està estructurat en dos blocs de jocs:

1. Els Jocs Geogràfics als que s’accedeix des del planisferi.

2. Els Jocs de Mapes als que s’accedeix des d’una zona geogràfica concreta.

Són jocs molt estimulants, que capten ràpidament l’ interés del nen. Tot i que els

aprenentatges que se presenten siguin d’una etapa evolutiva posterior, ell sempre

podrà manipular-los d’alguna manera i anar progressivament interioritzant els

continguts o aprenentatges.

La durada de cada joc varia en funció del ritme d’aprenentatge i motivació del nen.

No hi ha pressió de temps i en qualsevol moment es pot interrompre i sortir del joc.