8è Concurs Tísner 2022/2023

1. El concurs

Es poden presentar al Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català totes les propostes de jocs que desenvolupin l'aspecte lúdic i creatiu de la llengua catalana.


2. Requeriments

 • Aquest concurs va adreçat als alumnes de 5è i 6è de primària (10 i 11 anys) de les escoles de tot el domini lingüístic (Catalunya, Franja de Ponent, País Valencià, Catalunya Nord, Illes Balears, l'Alguer i Andorra).
 • Els projectes s'han de presentar per grup classe.
 • Cada grup classe només pot presentar un joc.
 • El joc ha de ser inèdit i en català.
 • És requeriment indispensable que el projecte tracti qualsevol aspecte de la llengua catalana.
 • El joc ha d'ésser pensat per jugar de manera col·lectiva.
 • Per participar en el concurs cal enviar les instruccions del joc i un vídeo resum en què es mostri com s'hi juga.


3. Inscripcions i presentacions de projectes

 • La inscripció al 8è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català és gratuïta i s'ha de fer efectiva a la pàgina web www.jocsijoguines.cat
 • El termini d'inscripcions s'obre dilluns, 19 de setembre, i s'acabarà el divendres 2 de desembre de 2022.
 • El termini de presentació dels projectes es tancarà el divendres 31 de març de 2023.
 • Per a qualsevol consulta, podeu escriure a concursdejocs(ELIMINAR)@plataforma-llengua.cat.


4. Característiques del lliurament del projecte

Per participar en el concurs els alumnes han de crear un joc i, posteriorment, cal enviar-ne:

 • Les instruccions, en format PDF.
 • L'enllaç al vídeo resum.
 • Fotografies generals del joc
 • I, si s'escau, les autoritzacions dels drets d'imatge* corresponents als alumnes que surtin a l'enregistrament o al material fotogràfic.

D'una banda, les instruccions del joc han de contenir, com a mínim, la informació següent:

 • Títol
 • Breu descripció (3-4 línies)
 • Objectiu
 • Nombre de jugadors i edat mínima
 • Material necessari
 • Funcionament
 • Altres (opcional):
  • Recomanacions o modalitats del joc
  • Resum del joc (més extens que la descripció)
  • Fotos de l'elaboració del joc

En el vídeo, que no pot durar més de 4 minuts, s'ha de:

 • Mostrar breument el contingut del joc o material necessari per jugar-hi, perquè qui vegi el vídeo se'n pugui fer una idea sense tenir el joc físicament.
 • Fer una breu demostració de com s'hi juga.
 • Opcional: explicar alguna curiositat o qualsevol informació que es consideri remarcable.
 • Important: el vídeo no hauria de ser, però, una reproducció de les instruccions.


5. Tria de premiats

 • El jurat està format per especialistes en jocs, pedagogs i lingüistes.
 • El jurat atorga un primer, un segon i un tercer premi, i accèssits.
 • Juntament amb cadascun dels tres premis, es lliura el trofeu dissenyat especialment per al concurs.
 • Es valorarà que l'activitat i el treball elaborat pels alumnes promoguin la reflexió al voltant de la llengua catalana. També es tindrà en compte la creativitat i originalitat del joc; la coherència entre el funcionament i l'estratègia de joc; la correcció i qualitat lingüística, i el discurs oral, d'acord amb el nivell educatiu de l'alumnat.
 • A més, es prendrà en consideració que siguin projectes educatius motivadors, innovadors i que fomentin el gust per jugar en català.
 • A l'hora d'atorgar els premis, es tindrà en compte la pluralitat de territoris.
 • La decisió del jurat és inapel·lable.


6. Acte de lliurament

 • Els guanyadors del 8è Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català es donaran a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el cap de setmana del 27 i 28 de maig del 2023 de manera presencial. Es procurarà que l'espai on se celebrarà aquest acte sigui en una localitat cèntrica, tenint en compte tots els territoris del domini lingüístic per tal de facilitar-ne l'assistència.
 • Plataforma per la Llengua farà difusió dels projectes guanyadors pels mitjans de comunicació habituals.
 • El joc guanyador serà exposat al Museu de Joguet de Catalunya a Figueres.

* Les famílies o els tutors legals han d'autoritzar, expressament i de manera diferenciada, Plataforma per la Llengua perquè pugui fer ús o difusió de les fotografies o vídeos en què surtin alumnes que participen en el concurs, independentment del que hagin signat amb el centre educatiu. Aquesta autorització s'enviarà a les aules inscrites un cop s'hagi tancat el termini d'inscripció.

Amb la col·laboració de: